top of page

Produktu instrukcijas

Lielākajai daļai patēriņa preču ir pievienotas kāda veida drukātas instrukcijas, piemēram, lietotāja rokasgrāmata, montāžas rokasgrāmata, izstrādājuma rokasgrāmata vai līdzīgs iesiets dokuments. Šīs instrukcijas sniedz loģiskas, soli pa solim procedūras produkta montāžai, uzstādīšanai, darbībai un/vai apkopei. 

Image by Brett Jordan
Image by Calle Macarone
bottom of page